News & Jobs

January 11, 2022

Position occupied – Principal Investigator til markafdeling i Agrolab A/S

For Englisg see below

Agrolab A/S søger en dygtig Principal Investigator til GEP markafdelingen. Det er en tidsbegrænset stilling med start i marts og til og med september med mulighed for fastansættelse. Afdelingen håndterer mellem 200-250 markforsøg hvert år inden for GEP, GLP, marketing, sortsforsøg og lignende. Forsøgene undersøger blandt andet virkningen af sprøjtemidler mod ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme under realistiske markforhold. Vi dækker forsøg i alle almindelige markafgrøder såsom alle korn arter, raps, majs, kartofler, roer og hestebønner men også special afgrøder som blomster og andre prydplanter, alle frugt og grøntsagsarter, græsplæner og lignende.

Vi søger en ny kollega der kan hjælpe med at garanterer høj data kvalitet til vores kunder.

Dine hovedopgaver:

 • Indsamling af data i marken, bedømmelse af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr
 • Brug af ARM (agricultural research manager)
 • Håndtering af data og evaluering af data kvalitet
 • Afsluttende rapportering af markforsøg
 • Generelt forsøgsrelateret kontorarbejde

Udover de nævnte opgaver forventes du at deltage i afdelingens ugentlige møder og generelle opgaver der opstår. Sammen med dine kollegaer skal du løse opgaver i den daglige drift af markafdelingen i Agrolab.

Din profil:

Vi ser gerne, at du har erfaring med brug af IT-programmet ARM, kender de mest udbredte markukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme i korn, raps, roer osv. og har før skrevet forsøgs rapporter der følger GEP retningslinjerne. Du har som minimum et kørekort til almindelig bil (B). Et sprøjtecertifikat til landbrug og S1 autorisation er en fordel, men ingen betingelse.

Du er vant til at arbejde med forskellige IT-værktøjer og programmer.

Du har forståelse for, hvad det betyder at arbejde med GEP forsøg.

Fagligt kan du arbejde på et højt niveau, og du formår at tænke strategisk og tage nye initiativer. Du er engageret i dine omgivelser, i mennesker og i at arbejde for et godt miljø.

Du har lyst til og gerne erfaring med GEP-området. Vi forventer, at du har en relevant baggrund eller færdig uddannelse, biolog, agronom eller lignende.

Som medarbejder er du motiveret, handlingsorienteret, og du arbejder gerne selvstændigt og struktureret.

Vi lægger vægt på, at du har gode kommunikationsevner på engelsk.

Vi tilbyder dig:

 • Et selvstændigt og varieret job
 • En arbejdsplads, hvor vi er vant til at samarbejde på tværs
 • Stor fleksibilitet i dagligdagen
 • Et fagligt kvalificeret miljø

Agrolab A/S:

Agrolab er den førende forskningsorganisation i EU’s nordzone. Med ekspertise, der går tilbage til 1984, tilbyder vi tjenester fra Regulatory Consulting om pesticider, gødning og biocider, til GEP- og GLP-forsøg i hele Nordeuropa. I dag har Agrolab forsøgsstationer i Denmark, Sverige, Letland og Litauen. Du vil møde et diverse hold og få kollegaer i hele norden.

Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte lederen af markafdelingen, Heidi Louise Finnich på tlf. 92 44 50 08 eller mail HLS@agrolab.dk.

Ansøgningsfrist er d. 13. februar 2022. Ansøgningen sendes til job@agrolab.dk med emne ”2022 PI”. Samtaler afholdes d. 22. og 23. februar 2022. Samtaler afholdes på Agrolab A/S’ hovedkontor, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. Stillingen ønskes besat 1. marts 2022.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Principal Investigator to support the Danish field trial station of Agrolab A/S

Agrolab A/S is looking for a motivated Principal Investigator to support our GEP team. The employment contract will be time limited for the 2022 season, starting from March until September. There will be the possibility for permanent employment at the end of the season. The GEP department is conducting 200-250 field trials per season. In these trials, we are monitor the efficacy of plant protection products against weeds, pests and fungi following GEP (Good experimental practice) and GLP (Good laboratory practice) guidelines. We are working with the most common crops such as cereals, oilseed rape, corn, potatoes and beet roots but also fruit and vegetables, flowers or lawns.

We are looking for a colleague that will help us to maintain the high quality in our field trials.

Your main tasks:

 • Data collection in the field, assessment on weeds, fungi and pests
 • Use of ARM (agricultural research manager)
 • Data processing and evaluation of data quality
 • Final reporting and data compiling for field trials
 • General trial related office work

Additionally, it is expected of you to take part in weekly meetings and support your colleagues. Together we meet the daily challenges and work solution orientated.

Your profile:

You have experience in the use of the IT program ARM and have good knowledge of the most common weeds, pests and fungi found in crops. Preferably you have handled trial data before and have written reports following GEP guidelines. As a minimum, you have a driver’s license for car (B). Spray certificate for agriculture and S1 authorization will be an advantage but is not a requirement.

You are used to working with various IT programs and digital solutions.

You have an understanding of work processes under GEP guidelines.

You take pride in a high level of professionalism, think strategically and take initiative. You are committed to your surroundings, your colleagues and to working for a good work environment.

You are interested in GEP and to develop your professional skillset within the area. We expect you to have a relevant background as for example biologist, agronomist or similar.

As employee you are motivated, solution oriented, you work independently and structured.

It is important to us that you have good communication skills in English.

We offer:

 • And independent and varied job
 • A workplace where we are working across fields and professions
 • Flexibility
 • Committed colleagues
 • High professionalism

Agrolab A/S:

Agrolab is the leading research organization in the EU North zone. With expertise dating back to 1984, we offer a wide range of services from Regulatory Consulting of Plant Protection Products, Fertilizers and Biocides, to full field GEP and GLP trials in EU North Zone.

Over the years, Agrolab has expanded with field trial stations throughout Scandinavia and the Baltic states. Therefore, Agrolab can provide support in-depth regulatory consultancy, field trial planning and execution of field trials for the entire EU North zone (Denmark, Sweden, Norway, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania).

Further information:

For further information, please contact Head of Department Heidi Louise Finnich via phone 92 44 50 08 or email HLS@agrolab.dk.

Application deadline is the 13th of February. Applications are sent to job@agrolab.dk, please enter in the subject line “2022 PI”. We expect to have interviews on February 22nd and 23rd at Agrolab’s main office, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. Employment start is the 1st of March 2022.

We are looking forward to receiving your application.

Corporate news, News, Vacancies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *