News & Jobs

January 12, 2024

New job opportunity: Field technician in Latvia to support local team

[Read the Latvian version below]

Agrolab is the leading private research organization in the EU North zone with field trial stations throughout Scandinavia and the Baltic states. We are conducting field trials in the Northern part of the EU with specialized field trial stations in Denmark, Sweden, Latvia and Lithuania. We are looking for a Field technician (1 vacancy) for our trial station in Latvia to support the local team.

About Agrolab:

Agrolab provides consultation and field trial services with the aim of assisting companies towards the registration of plant protection products in the agricultural and food production sector, specializing in Scandinavia and the Baltic states. Our mission is to ensure our food supply is safe to consume and produced in a manner that is safe for the environment.

Responsibilities:

 • Establishing trials in the field, sowing with a plot sowing machine
 • Spraying of trials with specialized equipment
 • Harvest
 • Data collection in the field
 • Assistance in data analytics
 • Deal with technical issues
 • Communication with farmers

Requirements:

 • B category driver’s license
 • Ability to work under field conditions, physical work
 • High sense of responsibility and ability to work both independently as well as in a team
 • Technical Knowledge
 • Basic computer skills
 • Basic English skills
 • Being able to work flexible hours if necessary

Preferable:

 • BE driver’s license
 • Basic knowledge in agriculture
 • Good verbal and written skills in English
 • Ability to drive a tractor and combine harvester
 • A valid spraying certificate for plant protection products or possibility to acquire it

We offer:

 • Stable working environment in international organization. 
 • Gross salary from 1200 – 1700 EUR per month, depending on experience. 
 • Dynamic working environment during vegetation season and opportunity to grow and develop professionality during winter months.  
 • Health and life insurance as well as 5 additional holidays per year. 

By sending CV, you agree to processing the submitted personal data in the specific selection process. You have the opportunity to withdraw your consent to the processing of your submitted data. Data will be stored for 12 months from receipt.

Send your CV and motivation letter to Astra Zaļuma until 10th of February 2024 to az@agrolab.lv

Practical information:

 • Adress: Kuldīgas iela 86, Saldus LV-3801 Saldus novads Latvia
 • Working hours: Full time (40h)
 • Contact person: Astra Zaluma @Astra Zaluma – AgroLab

Darba iespēja: Latvijas komandai aicina pievienoties agronomijas tehniķi

Agrolab ir viena no vadošajām pētniecības organizācijām, kas veic dažāda veida izmēģinājumus /pētījumus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā Eiropas ziemeļu daļā, izmēģinājuma stacijas ir Dānijā, Zviedrijā, Latvijā un Lietuvā. AgroLab Baltic SIA aicina darbā agronomijas tehniķi (1 vakance). Darba vieta Saldū.

Agrolab konsultē uzņēmumus un veic lauka izmēģinājumus, lai palīdzētu reģistrēt augu aizsardzības līdzekļus Skandināvijas un Baltijas valstīs. Mūsu misija ir  nodrošināt patērētājam un videi drošu kultūraugu ražošanu.

Pienākumi:

 • Izmēģinājumu iekārtošana uz lauka, atbalsts izmēģinājumu sēšanai ar sējmašīnu (nelielas platības).
 • Lauku smidzināšana ar muguras smidzinātāju.
 • Ražas novākšana ar kombainu.
 • Datu ievākšana uz lauka, ievade un apstrāde, dalība atskaišu sagatavošanā.
 • Risināt tehniskās problēmas.
 • Komunikācija ar platību īpašniekiem.

Prasības:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Izturība strādājot fizisku darbu lauka apstākļos.
 • Augsta atbildības sajūta un spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.
 • Tehniskās zināšanas.
 • Pamatzināšanas darbā ar datoru.
 • Spēja strādāt ārpus standarta darba laika un brīvdienās.
 • Angļu valodas prasmes vai vēlme to apgūt.

Vēlams:

 • BE kategorija.
 • Pieredze traktortehnikas vadīšanā.
 • Pamatzināšanas lauksaimniecībā tiks uzskatīts par priekšrocību.
 • Labas angļu valodas zināšanas.
 • Derīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību, tiks uzskatīts par priekšrocību, bet nepieciešamības gadījumā darba vieta var nodrošināt iespēju apmācībai.

Piedāvajam:

 • Stabilu darba vietu starptautiskā uzņēmumā.
 • Dinamisku darbu veģetācijas sezonā un iespēju profesionāli augt un attīstīties ziemas mēnešos.
 • Alga bruto no 1200 – 1700 EUR mēnesī, ceļoties darbinieka kvalifikācijai, tiek atkārtoti izvērtēta darba alga.
 • Darba auto darba uzdevumu veikšanai.
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, papildu 5 brīvdienas gadā, rūpējoties par veselību un darba spēju uzturēšanu.

Piesakoties Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā. Jums ir iespēja atsaukt piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei. Dati tiks saglabāti 12 mēnešus skaitot no saņemšanas brīža. CV un motivācijas vēstuli sūtīt Astrai Zaļumai uz e- pastu az@agrolab.lv līdz 10.02.2024.

 • Adrese: Kuldīgas iela 86, Saldus LV-3801 Saldus novads Latvia
 • Slodze: Pilna laika (40h)
 • Kontaktpersona: Astra Zaluma @Astra Zaluma – AgroLab

Vacancies