Expired on: jan 10, 2020

See below for English

Agrolab Sverige AB erbjuder en tjänst som fältförsöksassistent på vår försöksstation i Eslöv, Skåne. Anställningen börjar 9 mars 2020 och slutar 30 september 2020, med möjlighet till fast anställning i företaget efteråt.

Försöksstationen ligger i Eslövs kommun, nära Sockerbruket vid Örtofta, ca 10 km norr om centrala Lund och 35 km norr om Malmö.

Du kommer att få arbeta med ett trevligt och engagerat försöksteam, där fokus ligger på fältförsök av högsta kvalitet.

Vilka vi är:

Agrolab är den ledande kontraktsforskningsorganisationen i norra EU, med fältförsöksstationer i Danmark, Sverige, Lettland och Litauen med totalt 33 heltidsanställda inom försöksutförande samt 6 heltidsanställda inom registrering av produkter. Vi utför fältförsök inom lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Huvuddelen av våra fältförsök rör testning och dokumentation av växtskyddsmedel, men vi har även gödslingsförsök och sortförsök. Försöken utförs enligt ”Good Experimental Practice” (GEP) för framtida registrering av växtskyddsmedel enligt EU:s lagstiftning. Inom företaget finns även en avdelning som arbetar med registreringssupport för pesticider över hela EU.

Vår station i Skåne består av ett härligt gäng på 6 heltidsanställda, som arbetar som ett team, där vi själva planerar det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att, tillsammans med vårt team, få lägga ut försök i fält, spruta bekämpningsmedel, bedöma effektivitet mm, bearbeta data från försöken och skriva rapporter till våra kunder.

Vem är du:

Vi letar efter en person kan arbeta med stora datamängder från försöken på kontoret, men som också gillar att arbeta ute på fältet med försök enligt bestämda internationella riktlinjer och praxis. Du kan även anpassa dig till en arbetsmiljö, där mycket bestäms av väder och vind samt växternas utveckling. Under växtsäsongen är det högsäsong, och vi har ibland långa dagar, eftersom vårt arbete i hög grad är beroende på väder och grödans och skadedjurens/ogräsens utveckling.

Vi söker dig som har utbildning eller påbörjade studier inom lantbruk så som lantmästare, agronom, hortonom, lantbruksgymnasium eller närliggande yrkesområden. Vi ser gärna du har lätt för att samarbeta, men också att du snabbt kan arbeta självständigt. B-körkort är ett krav. Traktorvana, BE-, C-körkort och sprutcertifikat är meriterande, men inget krav.

Varaktighet/tillträde:

Skåne: Heltid, 9 mars till 30 september 2020 med möjlighet till förlängning eller även fastanställning. 

Vi tillämpar löpande anställning.

Ansökan:

Skicka din ansökan till bvl@agrolab.se och märk det med: “assistent 2020 SE” senast den 10 januari 2020.

Har du frågor kring tjänsten, är du välkommen att kontakta:

Skåne, platschef Betina Lindemann, bvl@agrolab.se eller 0725-784620

ENGLISH:

Agrolab Sverige AB offers one position as Field Assistants at our Trial Station in Eslöv, Skåne. The employment begins 9th of March 2020 and ends 30th of September 2020, with the possibility of a permanent employment in the company afterwards.

The Trial station is located in the community of Eslöv, close to the sugar mill at Örtofta, about 10 km north of central Lund and 35 km north of Malmö.

Who are we:

Agrolab is the leading research organization in the northern EU, with Trial stations in Denmark, Sweden, Latvia and Lithuania with a total of 33 full-time employees performing trial and 6 full-time employees within registration of products. We perform field experiments in agriculture, horticulture and forestry. Most of our field trials relate to testing and documentation of plant protection products, but we also test fertilizers and new varieties within more species. The experiments are conducted according to “Good Experimental Practice” (GEP) for future registration of plant protection products under EU legislation. Within the Agrolab company there is also a department that works with registration support for plant protection products across the EU.

Our station in Skåne consists of a nice and committed gang of 6 full-time employees, working together as a team but also on individual basis. Focus is to produce field trials of the highest quality.

Tasks:

You will, together with our team, lay out trials in the field, apply plant protection products, and assess efficiency of the products and collecting data, processing the data from the trials and write reports to our customers.

Who Are you:

We are looking for a person who is able to handle large amounts of data from the trials in the office and also working in the field. You must work according to specific international guidelines and practices, and you also need to be able to adapt to a work environment where the working day can be very flexible and changeable since its determined by weather and plant development. During the growing season, we have a working peak and we sometimes have long days, because our work is largely dependent on the weather and the crop and pests.

We are looking for one who is educated or have started education within agriculture or “the green area” such as agronomist, horticulturist, biologist, agricultural gymnasium or nearby professional areas. B driver license is required. Tractor habit, BE-, C-license and spraying certificate is meritorious, but no a requirement.

Duration/Admission: Skåne: Full time, 9th of March 2020 to 30th of September 2019 with possibility of extension or even permanent employment. 

Application: Send your application to bvl@agrolab.se and mark it with:  “Assistant 2020 SE ” or use the application form below. Applications should be sent no later than January 10th 2020.

If you have any questions about the service, you are welcome to contact:

Skåne, Trial Station Manager Betina Lindemann, bvl@agrolab.se or 0725-784620

Job Category: Field Assistants
Job Type: Full Time
Job Location: Sweden
Sorry! This job is expired.