News & Jobs

January 11, 2023

Job opening Denmark: Principal Investigator (occupied)

Forsøgsansvarlig til markforsøgs afdeling i Agrolab A/S

For English see below

Agrolab A/S søger en dygtig Forsøgsansvarlig (Principal Investigator) til GEP markafdelingen. Afdelingen håndterer mellem 200-250 markforsøg hvert år inden for GEP, GLP, marketing, sortsforsøg og lignende. Forsøgene undersøger blandt andet virkningen af sprøjtemidler mod ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme under realistiske markforhold. Vi dækker forsøg i alle almindelige markafgrøder såsom alle korntyper, raps, majs, kartofler, roer og hestebønner men også special afgrøder som prydplanter, frugt, grøntsager, græsplæner og meget andet.

Vi søger en ny kollega der kan hjælpe med at garantere høj datakvalitet til vores kunder.

Dine hovedopgaver:

 • Indsamling af data i marken, bedømmelse af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr
 • Brug af ARM (Agricultural Research Manager)
 • Håndtering af data og evaluering af data kvalitet
 • Afsluttende rapportering af markforsøg
 • Generelt forsøgsrelateret kontorarbejde

Udover de nævnte opgaver forventes du at deltage i afdelingens ugentlige møder og generelle ad hoc-opgaver. Sammen med dine kollegaer skal du løse opgaver i den daglige drift af markafdelingen i Agrolab.

Din profil:

Vi ser gerne, at du har erfaring med brug af IT-programmet ARM men som minimum er trykt ved at bruge MS Office programmer. Du kender de mest udbredte markukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme i korn, raps, roer osv. og har erfaring med at skrive forsøgsrapporter der følger GEP retningslinjerne. Du har som minimum et kørekort til almindelig bil (B). Et sprøjtecertifikat til landbrug og S1 autorisation er en stor fordel.

Du har forståelse for, hvad det betyder at arbejde med GEP forsøg. Du kan vise fleksibilitet i din arbejdstid for der vil opstå lange arbejdsdage i løbet af sæsonen hvis vejrforholdene kraver det.

Fagligt kan du arbejde på et højt niveau, og du formår at tænke selvstændigt, planlægge egne opgaver og tager initiativet. Som medarbejder er du motiveret, handlingsorienteret, og du arbejder gerne selvstændigt og struktureret.

Du har lyst til og gerne erfaring med GEP-området. Vi forventer, at du har en relevant baggrund eller færdig uddannelse som agronom, jordbrugsteknolog, biolog eller lignende.

Vi lægger vægt på, at du har gode kommunikationsevner i skrift og tale på engelsk da meget af kommunikationen i Agrolab forgår på engelsk.

Vi tilbyder dig:

 • Et selvstændigt og varieret job
 • Gode og engagerede kollegaer
 • Åben og inkluderende kommunikationsform
 • En arbejdsplads, hvor vi er vant til at samarbejde tværfagligt
 • Stor fleksibilitet i dagligdagen
 • Et fagligt kvalificeret miljø

Agrolab A/S:

Agrolab er den førende forskningsorganisation i EU’s nordzone. Med ekspertise, der går tilbage til 1984, tilbyder vi tjenester fra Regulatory Consulting om pesticider, gødning og biocider, til GEP- og GLP-forsøg i hele Nordeuropa. Agrolab har forsøgsstationer i Denmark, Sverige, Letland og Litauen. Du vil indgå i et team med stor diversitet og få kollegaer i hele norden.

Yderligere oplysninger:
Stillingen er fuldtid, 37 timer, med arbejdsplads på hovedkontoret i Nørre Åby.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte lederen af markafdelingen, Karin Frederiksen på telefon 92 44 77 16 eller e-mail KF@agrolab.dk.

Ansøgningsfrist er d. 25. januar 2023. Ansøgningen sendes til job@agrolab.dk med emne ”2023 PI”. Samtaler afholdes snarest muligt efter ansøgningsfristen. Samtaler afholdes på Agrolab A/S’ hovedkontor, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. Stillingen ønskes besat 1. marts 2022. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Principal Investigator to support the Danish field trial station of Agrolab A/S

Agrolab A/S is looking for a motivated Principal Investigator to support our GEP team. The GEP department is conducting 200-250 field trials per season. In these trials, we are monitoring the efficacy of plant protection products against weeds, pests and fungi following GEP (Good experimental practice) and GLP (Good laboratory practice) guidelines. We are working with the most common crops such as cereals, oilseed rape, corn, potatoes and sugar beet but also fruit and vegetables, flowers or lawns.

We are looking for a colleague that will help us maintain high quality in our field trials.

Your main tasks:

 • Data collection in the field, assessment on weeds, fungi and pests
 • Use of ARM (Agricultural Research Manager)
 • Data processing and evaluation of data quality
 • Reporting and data compiling for field trials
 • General trial related office work

Additionally, it is expected of you to take part in weekly meetings and support your colleagues. Together we meet daily challenges and work solution orientated.

Your profile:

You have experience in the use of the program ARM and are accustomed to the use of MS Office software and digital solutions in general. You have good agronomical understanding and knowledge of the most common weeds, pests and fungi found in crops. Preferably you have handled trial data before and have written reports following GEP guidelines. As a minimum, you have a driver’s license for car (B). Spray certificate for agriculture and S1 authorization will be an advantage. You have an understanding of work processes under GEP guidelines.

You are willing to work long days from time to time as this will be required during the season. You take pride in a high level of professionalism, plan ahead and take the initiative. You are committed to your surroundings, your colleagues and to working for a good work environment.

You are interested in GEP and developing your professional skillset within the area. We expect you to have a relevant background as, for example, a agronomist, biologist or similar.

As an employee you are motivated, solution oriented, you work independently and structured. It is important to us that you have good communication skills in English.

We offer:

 • And independent and varied job
 • A workplace where we are working across fields and professions
 • Open and inclusive communication
 • Flexibility
 • Great and engaged colleagues
 • High professionalism

Agrolab A/S:

Agrolab is the leading research organization in the EU North zone. With expertise dating back to 1984, we offer a wide range of services from Regulatory Consulting of Plant Protection Products, Fertilizers and Biocides, to full field GEP and GLP trials in EU North Zone.

Over the years, Agrolab has expanded with field trial stations throughout Scandinavia and the Baltic states. Therefore, Agrolab can provide support in-depth regulatory consultancy, field trial planning and execution of field trials for the entire EU North zone (Denmark, Sweden, Norway, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania).

Further information:

This position is full time, 37 hours/week. Main workplace will be at the main office in Nørre Åby. For further information, please contact Karin Frederiksen via phone 92 44 77 16 or email KF@agrolab.dk.

Application deadline is the 25th of January. Applications are sent to job@agrolab.dk, please enter in the subject line “2023 PI”. We expect to have interviews as soon as possible thereafter at Agrolab’s main office, Store Landevej 14, 5580 Nørre Åby. Employment start is the 1st of March 2023.

We are looking forward to receiving your application.

News, Vacancies