News & Jobs

November 20, 2023

Field technician to support the Danish field trial station of Agrolab A/S

Are you our new field technician?

Forsøgstekniker til markafdeling i Agrolab A/S

For English see below

Agrolab A/S søger en dygtig tekniker til GEP markafdelingen. Afdelingen håndterer mellem 200-250 markforsøg hvert år inden for GEP (Good Experimental Practice), GLP (Good Laboratory Practice), marketing og sortsforsøg. Forsøgene undersøger effekten af sprøjtemidler mod ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme under realistiske markforhold. Vi dækker forsøg i alle almindelige markafgrøder som korn, raps, majs, kartofler og hestebønner, men også special afgrøder som prydplanter, frugt, grøntsagsarter, græsplæner og meget andet. Agrolab er branchens anbefalede private forskningsorganisation i EU’s nordzone. Med ekspertise, der går tilbage til 1984, tilbyder vi ydelser fra Regulatory Consulting indenfor pesticider, gødning og biocider, til GEP- og GLP-forsøg i hele Nordeuropa.
Agrolab har forsøgsstationer i Denmark, Sverige, Letland og Litauen.

Vi tilbyder dig:

 • Et selvstændigt og varieret job
 • En arbejdsplads, hvor vi er vant til at samarbejde på tværs af fagområder
 • Stor fleksibilitet i dagligdagen
 • Internationale og engagerede kolleger
 • Et højt fagligt miljø
 • Flexordning

Din profil:

Vi ser gerne, at du har en baggrund som landmand, agronom, jordbrugsteknolog, grøntsagsgartner eller gartner. Du skal som minimum have et kørekort til almindelig bil (B). Et sprøjtecertifikat til landbrug og S1 autorisation er et krav. Fagligt kan du arbejde på et højt niveau, og du formår at planlægge egne opgaver og selv tage initiativ.

Du er vant til at arbejde fysisk, og kan holde til en dag i marken under alle vejrforhold. Du kan vise fleksibilitet i din arbejdstid, for der vil opstå lange arbejdsdage i løbet af sæsonen hvis vejrforholdene kræver det.

Du har lyst til og gerne erfaring med GEP-området eller er indstillet på at lære det og følge de påkrævede regler.

Vi lægger vægt på, at du har gode kommunikationsevner i skrift og tale på engelsk, da meget af kommunikationen i Agrolab forgår på engelsk. Vi lægger også vægt på din forståelse for daglig drift i landbrug.

Dine hovedopgaver:

 • Opsætning af forsøgsområder i marker og såning af forsøg med parcelsåmaskinen
 • Sprøjtning af parceller i forsøg, med test og reference produkter, med special designet sprøjteudstyr
 • Borderspray; indsprøjtning af parceller indenfor forsøgsområdet
 • Vedligeholdelse af forsøgsområder med sprøjtning mod uønskede ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme
 • Høst med forsøgsmejetærsker
 • Indsamling af data i marken, bedømmelse af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr

Udover de nævnte opgaver forventes du at deltage i afdelingens ugentlige møder og generelle opgaver, der opstår i løbet af sæsonen på hele virksomheden. Sammen med dine kollegaer skal du løse opgaver i den daglige drift af markafdelingen i Agrolab.

Yderligere oplysninger:

Stillingen er fuldtid, 37 timer, med arbejdsplads på hovedkontoret i Nørre Åby. Hjemmearbejde er ikke muligt.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte leder af markafdelingen, Ulrik Lauritzen på telefon + 45 81 40 11 78 eller e-mail url@agrolab.dk.

Ansøgningsfrist er d. 5. januar 2024. Ansøgningen sendes til job@agrolab.dk med emne ”2024 Field technician”.

Samtaler afholdes snarest muligt efter ansøgningsfristen. Samtaler afholdes på Agrolab A/S hovedkontor, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. Stillingen ønskes besat 1. marts 2024.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Field technician to support the Danish field trial station of Agrolab A/S

Agrolab A/S is looking for a motivated field technician to support our GEP team. The GEP department is conducting 200-250 field trials per season. In these trials, we monitor the efficacy of plant protection products against weeds, pests and fungi following GEP (Good Experimental Practice) and GLP (Good Laboratory Practice) guidelines. We are working with the most common crops such as cereals, oilseed rape, corn, potatoes and sugar beets but also fruit and vegetables, flowers or lawns.

We are looking for a colleague who will help us to maintain the high quality in our field trials. Most of our trials are placed on Funen, but field trial work can also occur in Jutland and on Zealand.

Your main tasks:

 • Establishing trials in the field, sowing with a plot sowing machine
 • Spraying of trials with test and reference products with especially designed spraying equipment
 • Boarder spraying of plots within the trial area
 • Maintenance spraying of trials against undesired weeds, pests and fungi
 • Harvest with the plot combiner
 • Data collection in the field, assessment of weeds, fungi and pests

Additionally, it is expected of you to take part in weekly meetings and support your colleagues. Together we meet daily challenges and work solution orientated.

Your profile:

You have an educational background or experience with farming, vegetable farming or gardening. As a minimum, you have a driver’s license for car (B). A valid spray certificate for agriculture and S1 authorization will be of advantage.

You are used to physical work and have an understanding of the daily routines in agriculture and farming of crops. You can show flexibility in your working hours as long days will occur in the season if the weather conditions require it.

You take pride in a high level of professionalism, plan ahead and take initiative. You are committed to your surroundings, your colleagues and to working for a good work environment.

You are interested in learning about GEP and can follow the requirements when working with trials.

It is important to us that you have good communication skills in English as much communication within Agrolab is held in English.

We offer:

 • And independent and varied job
 • A workplace where we are working across areas and professions
 • Flexibility
 • Committed colleagues
 • High professionalism

Agrolab is the industry’s recommended private research organization in the EU North zone with field trial stations throughout Scandinavia (Denmark and Sweden) and the Baltic states (Latvia and Lithuania).

Since its founding in 1984, Agrolab has successfully helped clients to test, develop and register plant protection products and fertilizer across countries of the EU.

Further information:

This position is full-time, 37 hours/week. Your main workplace will be at the main office in Nørre Åby, working remotely will not be possible. For further information, please contact Ulrik Lauritzen via phone at +45 81 40 11 78 or email url@agrolab.dk.

The application deadline is the 5th of January 2024. Applications are to be sent to job@agrolab.dk, please enter the subject line “2024 Field technician”.

We expect interviews to be held as soon as possible after the deadline at Agrolab’s main office, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. The employment start is the 1st of March 2024.

We are looking forward to receiving your application.

Vacancies