News & Jobs

January 17, 2022

Position occupied – Farmer to support the Danish field trial station of Agrolab A/S

For english see below

Agrolab A/S søger en dygtige landmand til GEP markafdelingen. Det er en tidsbegrænset stilling med start i marts og til og med september, men med mulighed for fastansættelse derefter. Afdelingen laver mellem 200-250 markforsøg hvert år inden for GEP (good agricultural practice), GLP (good laboratory practice), marketing, gødnings- og sortsforsøg. Forsøgene undersøger blandt andet virkning af sprøjtemidler mod ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme. Vi laver forsøg i alle almindelige markafgrøder som korn, raps, majs, kartofler og hestebønner, men også special afgrøder som blomster og andre prydplanter, alle frugt og grøntsagsarter, græsplæner el.lign.

I løbet af mark sæsonen har vi derfor brug for ekstra hænder der kan hjælpe med at sikrer høj kvalitet af forsøgene i marken. De fleste forsøg er placeret på Fyn, men få forsøg er i Jylland og på Sjælland.

Dine hovedopgave:

 • Såning med almindelig og parcelsåmaskinen
 • Vedligeholdelse af forsøgsområder med sprøjtning mod uønskede ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme
 • Vedligeholdelse af forsøgsområder med gødning
 • Høst med mejetærsker, forsøgsmejetærsker eller med hånden
 • Vedligeholdelse af maskiner (traktor, mejetærsker, marksprøjte, kartoffeloptager osv.)

Udover de nævnte opgaver forventes du at deltage i afdelingens ugentlige møder og generelle opgaver der opstår i løbet af sæsonen på hele virksomheden. Sammen med dine kollegaer skal du løse opgave i den daglige drift af markafdelingen i Agrolab.

Din profil:

Vi forventer, at du har erfaring med landbrugsarbejde som håndtering af landbrugsmaskiner og marksprøjtning. Du skal som minimum have et kørekort til almindelig bil (B). Vi ser gerne at du har kørekort til stor trailer (BE) og/eller truckcertifikat, men det er ikke et krav. Et sprøjtecertifikat til landbrug og S1 autorisation er et krav.

Du har forståelse for, hvad det betyder at arbejde i landbruget og at der kan opstå lange arbejdsdage hvis vejrforholdene kraver det.

Du er indstillet på at lære om GEP området og følge de påkrævede regler når det handler om forsøg.

Vi forventer, at du har en relevant baggrund eller uddannelse som evt. landmand, landbrugsmedhjælper eller lignende.

Det er en fordel hvis du kan skrive og tale engelsk da meget af kommunikationen i Agrolab forgår på engelsk. Vi lægger også vægt på din forståelse for daglig drift i landbrug.

Vi tilbyder dig:

 • Et selvstændigt og varieret job
 • En arbejdsplads, hvor vi er vant til at samarbejde på tværs
 • Stor fleksibilitet i dagligdagen
 • Engagerede kollegaer
 • Et fagligt kvalificeret miljø

Agrolab A/S:

Agrolab er det førende private forskningsinstitution I EU’s nordlige zone med feltstationer i Danmark, Sverige, Letland og Litauen.

Siden etableringen i 1984 har Agrolab med succes hjulpet virksomheder med at teste, udvikle og registrere plantebeskyttelsesmidler og gødning i EU

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte lederen af markafdelingen, Heidi Louise Finnich på tlf. 92 44 50 08 eller mail HLS@agrolab.dk.

Ansøgningsfrist er d. 13. februar 2022. Ansøgningen sendes til job@agrolab.dk med emne ”2022 farmer”. Samtale afholdes d. 22. og 23. februar 2022. Samtaler afholdes på Agrolab A/S hovedkontor, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. Stillingen ønskes besat 1. marts 2022.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Farmer to support the Danish field trial station of Agrolab A/S

Agrolab A/S is looking for a motivated farmer to support our GEP team. The employment contract will be time limited for the 2022 season, starting from March until September. There will be the possibility for permanent employment at the end of the season. The GEP department is conducting 200-250 field trials per season. In these trials, we are monitor the efficacy of plant protection products against weeds, pests and fungi following GEP (Good experimental practice) and GLP (Good laboratory practice) guidelines. We are working with the most common crops such as cereals, oilseed rape, corn, potatoes and beet roots but also fruit and vegetables, flowers or lawns.

We are looking for a colleague that will help us to maintain the high quality in our field trials. Most of our trials are placed on Funen, but we are placing some trials every year in Jutland and on Zealand.

Your main tasks:

 • Sowing with a regular sowingmachine and with our special plot sowing machine
 • Maintenance of trial areas with appliaction of herbicides, fungicides and insecticides
 • Maintenance of trial areas with appliaction of fertilizer
 • Harvest of crops with a regular combiner, with the special plot combine or by hand
 • Maintenance of farming machinery (tractors, combiners, spraying equipment, ect.)

Additionally, it is expected of you to take part in weekly meetings and support your colleagues. Together we meet the daily challenges and work solution orientated.

Your profile:

We expect taht you farming experience and know your way around farming machinery and equipment. As a minimum, you have a driver’s license for car (B). A licence for a big trailer (BE) and forlifter certificate will be an advantage.

A valid spray certificate for agriculture and S1 authorization is a requirement.

You have an understanding of daily routines in agriculture and farming of crops and you are ready to take some long workhours if requiered for example during sowing and harvest season.

You are interested in learning about GEP and can follow the requirements when working with trials.

We expect you to have a relevant background or education as for example farmer or have workexperience within farming.

It is an advantage if you have good communication skills in English as much communication within Agrolab is held in English. If you don’t speak Danish, English is a requirement.

We offer:

 • And independent and varied job
 • A workplace where we are working across fields and professions
 • Flexibility
 • Committed colleagues
 • High professionalism

Agrolab is the leading private research organization in the EU North zone with field trial stations throughout Scandinavia and the Baltic states.

Since its founding in 1984 Agrolab has successfully helped clients to test, develop and register plant protection products and fertilizer across countries of the EU.

Further information:

For further information, please contact Head of Department Heidi Louise Finnich via phone 92 44 50 08 or email HLS@agrolab.dk.

Application deadline is the 13th of February. Applications are sent to job@agrolab.dk, please enter in the subject line “2022 farmer”. We expect to have interviews on February 22nd and 23rd at Agrolab’s main office, Store Landevej 14, 5580 Nørre Aaby. Employment start is the 1st of March 2022.

We are looking forward to receiving your application.

Corporate news, News, Vacancies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *