See below for English

Fältförsöksassistenter sökes

Agrolab Sverige AB erbjuder tre tjänster som fältförsöksassistent på vår försöksstation i Eslöv, Skåne. Anställningen börjar 11 mars 2019 och slutar 30 september 2019, med möjlighet till fast anställning i företaget efteråt.

Försöksstationen ligger i Eslövs kommun, nära Sockerbruket vid Örtofta, ca 10 km norr om centrala Lund och 25 km öster om Landskrona.

Du kommer att få arbeta med ett trevligt och engagerat försöksteam, där fokus ligger på fältförsök av högsta kvalitet.

Vilka vi är:
Agrolab är den ledande kontraktsforskningsorganisationen i norra EU, med fältförsöksstationer i Danmark, Sverige, Lettland och Litauen med totalt 46 heltidsanställda inom försöksutförande. Vi utför fältförsök inom lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Huvuddelen av våra fältförsök rör testning och dokumentation av växtskyddsmedel, men vi har även gödslingsförsök och sortförsök. Försöken utförs enligt ”Good Experimental Practice” (GEP) för framtida registrering av växtskyddsmedel enligt EU:s lagstiftning. Inom företaget finns även en avdelning som arbetar med registreringssupport för pesticider över hela EU.

Vår station i Skåne består av ett härligt gäng på 6 heltidsanställda, som arbetar som ett team, där vi själva planerar det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att, tillsammans med vårt team, få lägga ut försök i fält, spruta bekämpningsmedel, bedöma effektivitet mm, bearbeta data från försöken och skriva rapporter till våra kunder.

Vem är du
Vi letar efter personer som gillar att arbeta ute på fältet men som också tycker om att arbeta med stora datamängder på kontoret. Du kan dels arbeta med försök enligt bestämda internationella riktlinjer och praxis, men du kan även anpassa dig till en arbetsmiljö där mycket bestäms av väder och vind samt växternas utveckling. Under växtsäsongen är det högsäsong och vi har ibland långa dagar, eftersom vårt arbete i hög grad är beroende på väder och grödans och skadedjurens/ogräsens utveckling.

Vi söker dig som har utbildning eller påbörjade studier inom lantbruk så som lantmästare, agronom, hortonom, lantbruksgymnasium eller närliggande yrkesområden. Vi ser gärna du har lätt för att samarbeta, men också att du snabbt kan arbeta självständigt. B-körkort är ett krav. Traktorvana, BE-, C-körkort och sprutcertifikat är meriterande, men inget krav.

Varaktighet/tillträde:
Skåne: Heltid, 11 mars till 30 september 2019 med möjlighet till förlängning eller även fastanställning.
Vi tillämpar löpande anställning.

Ansökan:
Skicka din ansökan till bvl@agrolab.se och märk det med: “assistent 2019 SE” senast den 27 januari 2019.
Har du frågor kring tjänsten, är du välkommen att kontakta:
Skåne, platschef Betina Lindemann, bvl@agrolab.se eller 0725-784620

Field Assistants wanted for the field trial season 2019

Agrolab Sverige AB is offering three positions as Field Assistants at our Field Trial Station in Eslöv, Skåne. The Trial station is located close to the sugar mill in Örtofta, about 10 km north of central Lund and 25 km east of Landskrona.

Who are we:
Agrolab is the leading research organization in the northern EU, with Trial stations in Denmark, Sweden, Latvia and Lithuania. We are successfully helping companies testing, developing and registering plant protection products in the EU. Today Agrolab has a total of 46 full-time employees. In our field department we perform field trial experiments in agriculture, horticulture and forestry. Most of our field trials relate to testing and documentation of plant protection products, fertilizer management and varieties of different field crops. The experiments are conducted according to “Good Experimental Practice” (GEP) for future registration of plant protection products under EU legislation. Agrolabs regulatory department supports with in house knowledge and experience for registration reports of plant protection products within the EU.

Our trial station team in Skåne consists of a commited gang of 6 full-time employees supported during each season by field assistants, working together as a team but also on individual basis. Focus is to produce field trials of the highest quality.

Tasks
Your taks will include field and office work. You will, together with our team, lay out trials in the field, apply plant protection products and collect efficiency and selectivity data of the products. Office tasks will include processing the collected data from the trials and write reports to our customers.

Who Are you
We are looking for people who like to work both in the field but also in the office. You should feel comfortable using Microsoft office when handling large amounts of data and be open to learning new technical applications. You need to be able to adapt to a work environment where the working day can be very flexible and changeable since its determined by weather and plant development. During the growing season, we work under a lot of time pressure which means we sometimes have long days.

A background or started education within agriculture or “the green area” such as agronomist, horticulturist, biologist, agricultural gymnasium or nearby professional areas is highly preferred. B driver license is required. Tractor habit, BE-, C-license and spraying certificate is meritorious, but not a requirement.

Duration/Admission: Skåne: Full time, 11th of March to 30th of September 2019 with possibility of extension.

Application: Send your application and CV to bvl@agrolab.se and mark it with:  “Assistant 2019 SE” no later than January 27th, 2019.
If you have any questions about the position, you are welcome to contact:
Skåne, Trial Station Manager Betina Lindemann, bvl@agrolab.se or 0725-784620.